ELVÆRKET

Sammen med Esbjerg Kommune, lokale borgere og en række samarbejdspartnere har vi gennem længere tid arbejdet hen imod at konkretisere visionen om en markant institution og attraktion i tilknytning til vandtårnet og det gamle elværk, som i dag rummer Bramming Egnsmuseum.

Projekt ELVÆRKET har fokus på energi, vand og klima, og visionen er

  • at udvide Egnsmuseet så det sammen med vandtårnet kan blive et læringssted for børn og unge om energi, el, vand og klima
  • at skabe en lege- og sciencepark i det store grønne område, som ligger vest for egnsmuseet langs jernbanen
  • at skabe en attraktion i Bramming og være med til at udvikle midtbyen.

Med hjælp fra E + N Arkitektur resulterede det i et idéoplæg, som vi præsenterede på et borgermøde i maj 2019.

I 2020 arbejder vi videre på at lave et egentligt prospekt og en detaljeret projektbeskrivelse, så vi i begyndelsen af 2021 kan begynde at rejse penge til projektet.

Læs mere om projektet og se ideoplægget på Sydvestjyske Museers hjemmeside.