Aktiviteter på museet

Foredrag og udstillingsåbninger

Alle live stream-foredrag er gratis.

Der sælges kaffe og vand i pausen til alle foredrag. Betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Er parasitter og mikrober vores fjender?
tirsdag d. 20. februar kl. 19.00
Livestreaming fra Aarhus Universitet

Når vi tænker på parasitter og mikrober, tænker vi ofte på det ubehag og den sygdom de kan være årsag til. Kan de også være vores venner? Hør om vores mikrober og hvordan de påvirker den måde vi lever på, samt om parasitiske orme og deres gavnlige effekt.

Find foredraget på listen hos Aarhus Universitet og læs mere der

 

Langs en glemt grænse
onsdag d. 28. februar kl. 14.00
Billedforedrag v/ fhv. sognepræst Jens Chr. Jensen. Arrangør: Historisk Samfund for Ribe Amt

Da en tidligere version af dette foredrag fik sin titel i 1999, føltes det rimeligt at omtale grænsen fra 1864 som "glemt".
Det passede naturligvis ikke helt, og slet ikke i Sønderjylland. Men i landskabet var der meget få markeringer i form af mindesmærker og lignende, og mange vidste nok, at grænsen havde været der, men ikke nøjere hvor og hvordan. Det er der blevet rettet op på siden.

Til gengæld er grænseforløbet blevet yderligere udslettet i den administrative inddeling. Grænsen kunne efter 1920 stadig genkendes på landkortet i form af sogne-, kommune- og amtsgrænser. Efter 2007 forsvandt mange af disse, dog kunne grænsen stadig følges langs sognegrænserne.

Dette er hvad Jens Chr. Jensen har gjort med sit kamera, og foredragets historiefortælling følges af billeder fra det tidligere grænseland. Statsgrænsen kom ikke til helt at følge den historiske grænse mellem kongeriget og hertugdømmet Slesvig på grund af erstatningen for de kongerigske enklaver, som lå for langt mod syd til at kunne forblive en del af Danmark. Denne grænse følger vi også.

 

Hvor længe kan vi og vores celler leve?
tirsdag d. 12. marts kl. 19.00
Livestreaming fra Aarhus Universitet

Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.
Find foredraget på listen hos Aarhus Universitet og læs mere https://ofn.au.dk/sted/125

Find foredraget på listen hos Aarhus Universitet og læs mere der

 

Menneskedyret Homo sapiens
tirsdag d. 16. april kl. 19.00
Livestreaming fra Aarhus Universitet

Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene

Find foredraget på listen hos Aarhus Universitet og læs mere der