Aktiviteter på museet

Foredrag: Danmarks kolonier i Indien
Onsdag 22/9 kl. 19.30
Hanne Eiby, cand. mag. i historie, fhv. lektor

Christian IV håbede med en ekspedition til Indien i 1618 at få del i Asiens rigdomme. Resultatet blev oprettelsen af en handelsstation i Trankebar.
I Indien var danskerne først afhængige af inderne, deres kultur og religion samt af lokale forhold. Senere dominerede de europæiske stormagter, især Storbritannien.
I foredraget fortælles om, hvordan de store rigdomme fra Indien udeblev i de mere end 200 år, hvor Danmark havde fast base i Indien. Det skulle vise sig, at de store fortjenester snarere lå i en direkte handel mellem København og Kina. Danmark solgte de indiske kolonier til det engelske Ostindiske Kompagni i 1845.

Entré 50 kr.
Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen, Det Antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns
Museumsforening samt Historisk Samfund for Ribe Amt.

Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Foredrag: Big Bang og det usynlige univers 
Tirsdag 5/10 kl. 19, mødetid kl. 18.45
v. Steen Hannestad (Livestream fra AU)

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?
Læs mere

Gratis adgang
Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Foredrag: Yngre med årene
Tirsdag 12/10 kl. 19, mødetid kl. 18.45
v. Bente Klarlund Pedersen (Livestream fra AU)

Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, i et vist omfang er med til at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du har selv mulighed for at forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
Læs mere

Gratis adgang
Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Foredrag: Pandemier i de sidste 200 år
Tirsdag 26/10 kl. 19, mødetid kl. 18.45
v. Lone Simonsen (Livestream fra AU)

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.
Læs mere

Gratis adgang
Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Solstråler og livsglæde - værker af Gitte Graver
Fernisering lørdag d. 6/11 kl. 14

I udstillingen viser Gitte Graver et bredt udsnit af sine værker, der er udført med 25 års kunstnerisk erfaring i bagagen.

Udstillingen vil omfatte værker i glas, herunder små malerier overført til glas efter børnetegninger.

Desuden vil der være akrylmalerier og akvarelmalerier.

På gulvet vil der være figurer udført i papmache samt smedejernsfigurer.

De udstillede værker vil udstråle den harmoni og balance, det enkelte værk er udført med.

Udstillingen kan ses til og med den 19. december.

 

Foredrag: Den inderste kerne
Tirsdag 9/11 kl. 19, mødetid kl. 18.45
v. Lotte K. Andersen og David L. Egholm (Livestream fra AU)

Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at Jorden har en indre kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.
Læs mere

Gratis adgang
Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.

 

Foredrag: Danske bibeloversættelser 1490-2020 i kulturhistorisk belysning
Torsdag 18/11 kl. 19.30
v. fhv. museumsinspektør Mogens Hansen

Bibelen og dele af den har været oversat til dansk gennem mere end 500 år fordelt på 20 udgaver af Det gamle Testamente.
Oversættelserne er primært præget af skiftende teologiske tolkninger og forskellige valg af udgangspunkt for oversættelserne. Alt efter om det har været pavekirkens bibel på latin, jødiske hebraiske tekster, Luthers tyske
bibel, græske oversættelser eller et vanskeligt gennemskueligt mix, har det resulteret i meget forskellige tekster.
At oversætte er en umulig opgave, hvis man vil have nuancerne med fra et sprog til et andet.

Foredraget giver eksempler på, hvordan dette har givet anledning til overraskende misforståelser og teologiske fornyelser. Desuden findes der ingen originale manuskripter hverken af Det Gamle eller Det Nye Testamente. De bevarede, håndskrevne manuskripter er alle afskrifter af afskrifter, som afviger mere eller mindre fra hinanden.

Endelig har det danske sprog ændret sig meget, og de ældste oversættelser er svære at forstå for en nutidsdansker.

Arrangør: Historisk Samfund for Ribe Amt og Bramming Egnsmuseum.
Entré 50 kr.
Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen, Det Antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns
Museumsforening samt Historisk Samfund for Ribe Amt.

Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.