Torsdag d. 18. januar kl. 19.30

Foredrag ved cand. mag. Jane Møller og museumsinspektør Mogens Hansen.

Skønt stationsbygningen blev bygget i 1874 ved banen Lunderskov-Esbjerg-Vardes anlæggelse, blev området kun sporadisk bebygget i de første mange år. Årsagen var, at krogården Kikkenborg, hvis marker strakte sig på alle sider af stationen, ønskede at bevare sit landbrug. Først omkring 1889 blev de første byggegrunde udstykket på kroens jord. Indtil da havde et begrænset byggeri fundet sted uden for kroens jorde, nemlig i Mulvad, Hunderup Sogn og Tømmerby i Sneum Sogn. Byudviklingen belyses ved den kraftige vækst i et mere og mere alsidigt erhvervsliv med et stigende behov for ansatte. Foredraget er det første foredrag i en række om Esbjerg Kommunes stationsbyer.

Entre 50 kr. Gratis for medlemmer af museumsforeningerne og Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen. Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant).