Torsdag d. 14/10 kl. 19.30

Tommi Larsen vil i lyd og billeder fortælle om Brammings navnkundige tivoli og familierne Frederiksen og Sambleben.

Tivoliet eksisterede i perioden 1936-1971, og i den forløbne sommer kunne man genopleve lidt af tivolistemningen på Egnsmuseet i form af en særudstilling med luftgynger, spilleautomater mv.

Men Tommi Larsens foredrag vil også omhandle tiden både før og efter Frederiksens Tivoli. ”Jeg vil benytte lejligheden til også at gøre op med myter og fordomme omkring sigøjnerne” fortæller han.

Entré 50 kr.
Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen, Det Antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns
Museumsforening samt Historisk Samfund for Ribe Amt.

Der sælges kaffe og vand i pausen, betaling kontant eller Mobile Pay.