Basisudstilling

En tur på Bramming Egnsmuseum giver et indblik i hele Danmarkshistorien fra stenalderen op til i dag.

På Bramming Egnsmuseum findes der tre faste udstillinger: Historium, tidstavler og tidsmontrer.

Historium

Historium er museets vartegn. Det er den eneste af sin slags i Danmark. Det er en kæmpe montre som fylder en stor del af udstillingslokalet. I montren er der omkring 4000 genstande, som alle fortæller om Sydvestjyllands historie. De dækker en periode helt fra stenalderen og op til i dag.

Formålet med Historium er at have fokus på genstanden. Gæsten skal først kigge på genstanden, og selv danne sig sin egen mening om den. Måske kan gæste genkende genstanden fra sin egen barndom, eller forundres, hvis genstanden aldrig er set før. Hvis gæsten vil have oplysninger om en specifik genstand, hænger der tekster uden for montren som både fortæller den enkelte genstands historie, samt giver en helhedshistorie, og tiden da den blev brugt.

Historium har fået sit navn, da det indeholder egnens historie, ligesom et akvarium med vand, og et sælarium med sæler.

Tidstavler

På hver side af Historium, sidder der langs væggen to store lystavler, som har hver deres tidslinje. Den ene tidslinje dækker flere tusinde år, fra istiden og op til år 2000. Her kan man kort læse om blandt andet jæger og samler samfund i Danmark. Man kan også se hvilke temperaturer der var i de forskellige tidsaldre, samt hvilke dyr og planter der levede. Udover tekst, er der fokus på genstande som stammer fra de forskellige tidsaldre. 
Den anden tidslinje dækker væsentligt færre år. Den starter ved år 1500, og slutter i år 2000. Her er der både fokus på Danmarkshistorien, og lokalhistorie. Tidslinjen bliver blandt andet illustreret ved brug af kongerækken. Man får derved en oversigt over, hvem der var konge, hvad der skete i Danmark på det tidspunkt, samt hvad der skete i Sydvestjylland.

Tidsmontrer

Udstillingslokalet er via et galleri, delt i to etager. Historium kan ses fra begge etager. På øverste etage er der opstillet en række tidsmontrer, som fortæller om tidens trend i det forskellige årtier. Den starter ved Bramming bys begyndelse i 1870’erne, og slutter ved 2009. Der er ikke kun fokus på genstande fra Bramming, men tidstypiske trends i både Danmark og udlandet.

Museets formidling dækker derfor ikke kun over lokalhistorien, men hele Danmark.