Onsdag d. 26/2 kl. 19.30

Foredrag på Bramming Egnsmuseum.

Hanne Eiby, cand. mag.
Onsdag d. 26/2 kl. 19.30

Sønderjylland har i århundreder været et omstridt område.
Efter krigen i 1864 blev det indlemmet i Preussen.
I 1920 blev den nordlige del dansk, mens den sydlige del forblev tysk.
Det skabte nationale mindretal på begge sider af grænsen og en skarp linje mellem dansk og tysk i 1930’erne og under den tyske besættelse.
Fra midten af 1950’erne gik udviklingen i grænselandet mod større gensidig forståelse.

Entre 50,- Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen, Antikvarisk Selskab og Esbjerg Museumsforening.
I pausen sælges kaffe og vand.

Billedet øverst: Tyske tropper bydes velkommen af det tyske mindretal i Åbenrå, 9. april