Lokalhistorisk forening for Bramming-egnen

Foreningen har til formål at udbrede kendskab til og inspirere til undersøgelser af Bramming-egnens historie i fortid og nutid. At virke for bevarelse af historiske minder og i øvrigt optræde som en kulturel faktor.

Bestyrelsen består af en person fra hver af kommunens seks sognearkiver samt tre personer valgt på den ordinære generalforsamling.
Foreningen har et nært samarbejde med sognearkiverne i kommunen og med Bramming Egnsmuseum.

Hvert år i november udgives Lokal-årbogen for Bramming-egnen. Den indeholder bl.a. artikler om erhvervsforhold, glimt fra året der gik, portrætter af institutioner eller foreninger og ikke mindst lokalhistoriske artikler. Bogen er gratis for medlemmer af foreningen.

Foreningen blev stiftet en martsdag i 1983.

Læs mere på foreningens hjemmeside

 

Redaktionen for lokalhistorisk årbog

Elisabeth M. Rasmussen, Darum, elisabethmagda@darum.dk

Hanne Eiby, Størsbøl, h.eiby@mail.dk

Ingrid Jensen, Vejrup, ingrid-jensen@wepspeed.dk

Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, mogenshansen49@hotmail.com

 

Sognearkiver