Søren Byskov bliver ny leder af Bramming Egnsmuseum.

Det bliver den 55-årige Søren Byskov, der fra 1. januar skal afløse Mogens Hansen som leder af Bramming Egnsmuseum.
Lulu Anne Hansen, ph.d. og med overordnet ansvar for Historie-enheden på Sydvestjyske Museer, tøver ikke med at sige, at museet her har fundet en person fra allerøverste hylde.

- Søren Byskov har i tyve år været museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor han har udført et fantastisk arbejde med udstillinger, forskning og samlinger.
Han er meget respekteret i den danske museumsverden, og så er han en overordentlig sympatisk person.

- Efter mange gode år på Fiskeri- og Søfartsmuseet havde jeg lyst til at prøve noget nyt, fortæller Søren Byskov. - Den nye stilling passer mig utrolig godt. Jeg får på den ene side stor frihed som daglig leder og bliver på den anden side en del af Sydvestjyske Museers stærke team af museumsinspektører. Jeg skal også arbejde tæt sammen med mange engagerede frivillige, og det er jeg i høj grad vant til i mit nuværende arbejde.

- Det har også betydet en del, at Sydvestjyske Museer har spændende planer for Bramming, hvor elværket og vandtårnet skal sætte fokus på energi, vandforsyning og klima. Jeg interesserer mig en del for energi og har stået for Fisker- og Søfartsmuseets store udstilling om offshore.

Museumsdirektør Flemming Just er selvsagt også meget tilfreds:
- Der var usædvanligt mange ansøgere, 60 i alt, men vi var ikke et øjeblik i tvivl om, at Søren var den rigtige, både til Bramming Egnsmuseum og til at indgå i Sydvestjyske Museer. Han er en anerkendt forsker med en ph.d.-grad og er en af de få i museumsverdenen, som også er erklæret seniorforsker ved et universitet. Desuden indgår han i flere nationale netværk.

Søren Byskov bor på en landejendom ved Alslev. Hans kone, Mette, er jordemoder. De har fire piger, hvoraf de to stadig bor hjemme.