Lokalhistorie

Her kan du læse gode historier fra Bramming egnen.

Klik på "Læs hele historien" for at læse hele den pågældende historie.

 

Kaj Lykke

Kaj Lykke blev født i 1625. Han var søn af den rige adelsmand Frands Lykke. Han arbejdede som kammerjunker hos Christian IV. I 1656 skrev han et brev til sin elskerinde, hvori han fornærmede dronningen. Det fik katastrofale konsekvenser, og Lykke måtte flygte ud af landet for at undgå at blive henrettet.
Læs hele historien

 

Kikkenborg

Før stationen blev bygget, var landejendommen og kroen Kikkenborg den eneste bygning i det, der siden skulle blive Bramming stationsby. Den hørte under Bramming hovedgård og blev brugt til krodrift fra 1780. I 1898 blev krogården afløst af Kikkenborg hotel. I 2006 blev bygningen omdannet til apotek og private lejligheder.
Læs hele historien

 

Stationens historie

Da man opførte en station i Bramming, forberedte man et trafikknudepunkt, med forbindelser i både øst og vest. Stationen var med til at skabe liv i det øde område, hvor der kun lå en gammel kro. Rundt om jernbanen voksede efterhånden en by. Togdriften gav byens borgere nye muligheder for at komme rundt i landet, og for nye borgere at komme til.
Læs hele historien 

 

Stationsbyen Bramming

Stationsbyen Brammings historie kan deles op i tre perioder:
1875-90: Ingen bebyggelse omkring stationen.
1889-1904: Kikkenborg krogård begyndte at udstykke jord til håndværkere og handlende. Der var derved øget behov for fx handel og håndværk, og der blev etableret en stationsbykerne.

Byen begyndte at forme sig anderledes, da der med jernbanen kom flere folk til byen.
Der kom et krak i både Esbjerg og Bramming pga. jordspekulationer omkring 1898.

Efter 1905: Efter det første borgerskab forsvandt med krakket kom et nyt til, og byen begyndte at udvide sig omkring Nørregade, Storegade og Jernbanegade. Det var på det tidspunkt, de fleste fabrikker kom til byen. Nørregade blev industrikvarter.
Læs hele historien

 

Togulykken 1913

Den 26. juli 1913 kan man høre et stort brag ca. 1 kilometer vest for Bramming station. Emigrantenmed 279 passagerer var kørt af sporet. 15 blev dræbt, mens 54 blev såret. Folketingsmedlem Peter Sabroe var blandt dødsofrene.
Læs hele historien

 

Bramming Elværk

Den første elproduktion i Bramming startede på privat basis omkring 1902 på Pederstræde 5. Selve elværket blev bygget i 1918 på det nuværende Pederstræde 4, hvor Bramming Egnsmuseum i dag hører til. De første forbrugere af strømmen var hotel Kikkenborg og ejendommene omkring trianglen. Op gennem 1900 tallet udviklede elværket sig, og efterspørgslen efter strømmen steg. Værket fik både nye maskiner og flere tilbygninger op gennem 1900 tallet, men havde alligevel svært ved at følge med, da man overgik fra jævnstrøm til vekselstrøm. I 1971 lukkede den sidste generalforsamling værket.
Læs hele historien