Torsdag d. 22. februar kl. 19.30

Foredrag ved museumsinspektør Peter Astrup, Moesgård Museum.

Foredraget vil løfte sløret for nogle af de hemmeligheder, som indtil i sommers lå gemt på havbunden. Udgangspunktet er to marinarkæologiske forskningsprojekter, der har ændret vores af opfattelse stenalderen.

Intet andet sted i verden findes der så mange stenalderbopladser på havbunden som i Danmark. Størstedelen af havet omkring Danmark var tørt land på de ældste stenalderkulturers tid. I takt med voldsomme havstigning i tiden for 10.000-6.000 år siden blev bopladserne gradvist opslugt af havet, hvorunder de siden har ligget urørt. Peter Astrup er født og opvokset i Bramming.

Entre 50 kr. Gratis for medlemmer af museumsforeningerne og Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen. Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant).